Đăng nhập
Ghi kẽm |
-1 Xem thông tin giỏ hàng
SongTao.vn
loading
Vui lòng chờ trong giây lát ....
Nhãn decal giấy (SNDG01)


Nhãn decal giấy -  in 4 màu 1 mặt  -  không cán màng -  BẾ TRÒN
SL
Nhãn
Ø 3cm Ø 3.5 cm Ø 4 cm Ø 4.5 cm Ø 5cm Ø 5.5cm Ø 6cm Ø 6.5cm Ø 7cm Thời gian
100 120.000 Đặt hàng 130.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 200.000 Đặt hàng 2 ngày
200 140.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 250.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 2 ngày
300 170.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 2 ngày
400 190.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 240.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 300.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 410.000 Đặt hàng 2 ngày
500 210.000 Đặt hàng 240.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 390.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 460.000 Đặt hàng 2 ngày
600 230.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 300.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 2 ngày
700 240.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 390.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 570.000 Đặt hàng 2 ngày
800 260.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 570.000 Đặt hàng 620.000 Đặt hàng 2 ngày
900 280.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 450.000 Đặt hàng 510.000 Đặt hàng 560.000 Đặt hàng 610.000 Đặt hàng 670.000 Đặt hàng 2 ngày
1.000 300.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 480.000 Đặt hàng 530.000 Đặt hàng 590.000 Đặt hàng 660.000 Đặt hàng 720.000 Đặt hàng 2 ngày
1.500 360.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 480.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 620.000 Đặt hàng 700.000 Đặt hàng 780.000 Đặt hàng 860.000 Đặt hàng 940.000 Đặt hàng 3 ngày
2.000 420.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 580.000 Đặt hàng 660.000 Đặt hàng 760.000 Đặt hàng 850.000 Đặt hàng 940.000 Đặt hàng 1.040.000 Đặt hàng 1.150.000 Đặt hàng 3 ngày

K.Mãi

Giảm giá 30% khi đặt hàng Online đến hết 27/12/2014
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

Nhãn decal giấy -  in 4 màu 1 mặt  -  không cán màng -  BẾ HÌNH OVAL
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100 130.000 Đặt hàng 130.000 Đặt hàng 130.000 Đặt hàng 130.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 140.000 Đặt hàng 2 ngày
200 160.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 200.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 2 ngày
300 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 200.000 Đặt hàng 200.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 220.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 240.000 Đặt hàng 220.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 2 ngày
400 200.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 220.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 240.000 Đặt hàng 250.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 250.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 2 ngày
500 220.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 250.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 300.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 2 ngày
600 240.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 2 ngày
700 260.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 300.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 2 ngày
800 290.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 390.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 2 ngày
900 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 2 ngày
1.000 320.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 370.000 Đặt hàng 390.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 2 ngày
1.500 380.000 Đặt hàng 410.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 540.000 Đặt hàng 560.000 Đặt hàng 510.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 3 ngày
2.000 450.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 590.000 Đặt hàng 620.000 Đặt hàng 650.000 Đặt hàng 680.000 Đặt hàng 620.000 Đặt hàng 660.000 Đặt hàng 3 ngày
K.Mãi Giảm giá 30% khi đặt hàng Online đến hết 27/12/2014
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ


Nhãn decal giấy -  in 4 màu 1 mặt  -  không cán màng -  BẾ HÌNH OVAL
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100 160.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 160.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 170.000 Đặt hàng 180.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 190.000 Đặt hàng 2 ngày
200 200.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 210.000 Đặt hàng 220.000 Đặt hàng 220.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 230.000 Đặt hàng 240.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 2 ngày
300 240.000 Đặt hàng 250.000 Đặt hàng 260.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 270.000 Đặt hàng 280.000 Đặt hàng 290.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 2 ngày
400 280.000 Đặt hàng 300.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 2 ngày
500 310.000 Đặt hàng 320.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 350.000 Đặt hàng 340.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 370.000 Đặt hàng 390.000 Đặt hàng 410.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 2 ngày
600 340.000 Đặt hàng 360.000 Đặt hàng 370.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 410.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 450.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 2 ngày
700 370.000 Đặt hàng 380.000 Đặt hàng 400.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 410.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 450.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 500.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 2 ngày
800 400.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 450.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 510.000 Đặt hàng 540.000 Đặt hàng 560.000 Đặt hàng 2 ngày
900 420.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 460.000 Đặt hàng 480.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 500.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 580.000 Đặt hàng 610.000 Đặt hàng 2 ngày
1.000 450.000 Đặt hàng 470.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 510.000 Đặt hàng 530.000 Đặt hàng 560.000 Đặt hàng 590.000 Đặt hàng 620.000 Đặt hàng 650.000 Đặt hàng 2 ngày
1.500 580.000 Đặt hàng 600.000 Đặt hàng 640.000 Đặt hàng 670.000 Đặt hàng 660.000 Đặt hàng 700.000 Đặt hàng 730.000 Đặt hàng 770.000 Đặt hàng 820.000 Đặt hàng 860.000 Đặt hàng 3 ngày
2.000 700.000 Đặt hàng 740.000 Đặt hàng 780.000 Đặt hàng 810.000 Đặt hàng 800.000 Đặt hàng 840.000 Đặt hàng 890.000 Đặt hàng 930.000 Đặt hàng 990.000 Đặt hàng 1.040.000 Đặt hàng 3 ngày
K.Mãi Giảm giá 30% khi đặt hàng Online đến hết 27/12/2014
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ

23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1
ĐT: (08) 3821.6690 - (08) 3821.6692
71 - 73 Đường 53, P. Tân Quy, Q. 7
ĐT: (08) 3771.8211 - (08) 3771.1688
166 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 2218.0511 - (08) 2218.0512
133 Lý Thường Kiệt, P. 4, Q. Gò Vấp
ĐT: (08) 2213.4318 - (08) 2213.4319

© 2005 - 2014 songtao.vn, All rights reserved
12.790.445