Đăng nhập
Ghi kẽm |
-1 Xem thông tin giỏ hàng
SongTao.vn
loading
Vui lòng chờ trong giây lát ....
Nhãn decal giấy (SNDG01)

- In 4 màu 1 mặt, decal giấy.
- Sản phẩm in: Sticker dán thùng, nhãn mỹ phẩm, ...
- Thời giao hàng: từ 6 giờ đến 4 ngày.
Nhãn decal giấy
Bế thẳng

Nhãn decal giấy in và BẾ THẲNG không cán màng
Quy cách in In 4 màu 1 mặt
Kích thước 5 cm2 10 cm2 15 cm2 20 cm2 25 cm2 30 cm2
200 nhãn 70.000 Đặt hàng 94.000 Đặt hàng 114.000 Đặt hàng 134.000 Đặt hàng 154.000 Đặt hàng 174.000 Đặt hàng
300 nhãn 80.000 Đặt hàng 114.000 Đặt hàng 144.000 Đặt hàng 174.000 Đặt hàng 202.000 Đặt hàng 228.000 Đặt hàng
400 nhãn 94.000 Đặt hàng 134.000 Đặt hàng 174.000 Đặt hàng 211.000 Đặt hàng 245.000 Đặt hàng 279.000 Đặt hàng
500 nhãn 104.000 Đặt hàng 154.000 Đặt hàng 202.000 Đặt hàng 245.000 Đặt hàng 287.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng
600 nhãn 114.000 Đặt hàng 174.000 Đặt hàng 228.000 Đặt hàng 279.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 373.000 Đặt hàng
700 nhãn 124.000 Đặt hàng 194.000 Đặt hàng 253.000 Đặt hàng 313.000 Đặt hàng 368.000 Đặt hàng 402.000 Đặt hàng
800 nhãn 134.000 Đặt hàng 211.000 Đặt hàng 279.000 Đặt hàng 347.000 Đặt hàng 392.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng
900 nhãn 144.000 Đặt hàng 228.000 Đặt hàng 304.000 Đặt hàng 373.000 Đặt hàng 416.000 Đặt hàng 459.000 Đặt hàng
1.000 nhãn 154.000 Đặt hàng 245.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 392.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 487.000 Đặt hàng
2.000 nhãn 245.000 Đặt hàng 392.000 Đặt hàng 487.000 Đặt hàng 581.000 Đặt hàng 671.000 Đặt hàng 761.000 Đặt hàng
Thời gian 2 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Nhãn decal giấy in và BẾ THẲNG không cán màng
Quy cách in In 4 màu 1 mặt.
Kích thước 35 cm2 40 cm2 45 cm2 50 cm2 55 cm2 60 cm2
200 nhãn 194.000 Đặt hàng 211.000 Đặt hàng 228.000 Đặt hàng 245.000 Đặt hàng 262.000 Đặt hàng 279.000 Đặt hàng
300 nhãn 253.000 Đặt hàng 279.000 Đặt hàng 304.000 Đặt hàng 330.000 Đặt hàng 355.000 Đặt hàng 373.000 Đặt hàng
400 nhãn 313.000 Đặt hàng 347.000 Đặt hàng 373.000 Đặt hàng 392.000 Đặt hàng 411.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng
500 nhãn 368.000 Đặt hàng 392.000 Đặt hàng 416.000 Đặt hàng 440.000 Đặt hàng 463.000 Đặt hàng 487.000 Đặt hàng
600 nhãn 402.000 Đặt hàng 430.000 Đặt hàng 459.000 Đặt hàng 487.000 Đặt hàng 516.000 Đặt hàng 544.000 Đặt hàng
700 nhãn 435.000 Đặt hàng 468.000 Đặt hàng 501.000 Đặt hàng 535.000 Đặt hàng 567.000 Đặt hàng 599.000 Đặt hàng
800 nhãn 468.000 Đặt hàng 506.000 Đặt hàng 544.000 Đặt hàng 581.000 Đặt hàng 617.000 Đặt hàng 653.000 Đặt hàng
900 nhãn 501.000 Đặt hàng 544.000 Đặt hàng 585.000 Đặt hàng 626.000 Đặt hàng 666.000 Đặt hàng 707.000 Đặt hàng
1.000 nhãn 535.000 Đặt hàng 581.000 Đặt hàng 626.000 Đặt hàng 671.000 Đặt hàng 716.000 Đặt hàng 761.000 Đặt hàng
2.000 nhãn 849.000 Đặt hàng 934.000 Đặt hàng 1.019.000 Đặt hàng 1.104.000 Đặt hàng 1.189.000 Đặt hàng 1.273.000 Đặt hàng
Thời gian 2 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)


Nhãn decal giấy
Bế dạng khác

Nhãn decal giấy in và BẾ DẠNG KHÁC không cán màng
Quy cách in In 4 màu 1 mặt.
Kích thước 5 cm2 10 cm2 15 cm2 20 cm2 25 cm2 30 cm2
200 nhãn 160.000 Đặt hàng 184.000 Đặt hàng 204.000 Đặt hàng 224.000 Đặt hàng 244.000 Đặt hàng 264.000 Đặt hàng
300 nhãn 170.000 Đặt hàng 204.000 Đặt hàng 234.000 Đặt hàng 264.000 Đặt hàng 292.000 Đặt hàng 318.000 Đặt hàng
400 nhãn 184.000 Đặt hàng 224.000 Đặt hàng 264.000 Đặt hàng 301.000 Đặt hàng 335.000 Đặt hàng 369.000 Đặt hàng
500 nhãn 194.000 Đặt hàng 244.000 Đặt hàng 292.000 Đặt hàng 335.000 Đặt hàng 377.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng
600 nhãn 204.000 Đặt hàng 264.000 Đặt hàng 318.000 Đặt hàng 369.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 466.000 Đặt hàng
700 nhãn 214.000 Đặt hàng 284.000 Đặt hàng 343.000 Đặt hàng 403.000 Đặt hàng 460.000 Đặt hàng 502.000 Đặt hàng
800 nhãn 224.000 Đặt hàng 301.000 Đặt hàng 369.000 Đặt hàng 437.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 538.000 Đặt hàng
900 nhãn 234.000 Đặt hàng 318.000 Đặt hàng 394.000 Đặt hàng 466.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 573.000 Đặt hàng
1.000 nhãn 244.000 Đặt hàng 335.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 609.000 Đặt hàng
2.000 nhãn 335.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 609.000 Đặt hàng 726.000 Đặt hàng 838.000 Đặt hàng 951.000 Đặt hàng
Thời gian Từ 2 ngày đến 4 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Nhãn decal giấy in và BẾ DẠNG KHÁC không cán màng
Quy cách in In 4 màu 1 mặt
Kích thước 35 cm2 40 cm2 45 cm2 50 cm2 55 cm2 60 cm2
200 nhãn 284.000 Đặt hàng 301.000 Đặt hàng 318.000 Đặt hàng 335.000 Đặt hàng 352.000 Đặt hàng 369.000 Đặt hàng
300 nhãn 343.000 Đặt hàng 369.000 Đặt hàng 394.000 Đặt hàng 420.000 Đặt hàng 445.000 Đặt hàng 466.000 Đặt hàng
400 nhãn 403.000 Đặt hàng 437.000 Đặt hàng 466.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 514.000 Đặt hàng 538.000 Đặt hàng
500 nhãn 460.000 Đặt hàng 490.000 Đặt hàng 520.000 Đặt hàng 550.000 Đặt hàng 579.000 Đặt hàng 609.000 Đặt hàng
600 nhãn 502.000 Đặt hàng 538.000 Đặt hàng 573.000 Đặt hàng 609.000 Đặt hàng 645.000 Đặt hàng 680.000 Đặt hàng
700 nhãn 544.000 Đặt hàng 585.000 Đặt hàng 627.000 Đặt hàng 668.000 Đặt hàng 709.000 Đặt hàng 748.000 Đặt hàng
800 nhãn 585.000 Đặt hàng 633.000 Đặt hàng 680.000 Đặt hàng 726.000 Đặt hàng 771.000 Đặt hàng 816.000 Đặt hàng
900 nhãn 627.000 Đặt hàng 680.000 Đặt hàng 731.000 Đặt hàng 782.000 Đặt hàng 833.000 Đặt hàng 883.000 Đặt hàng
1.000 nhãn 668.000 Đặt hàng 726.000 Đặt hàng 782.000 Đặt hàng 838.000 Đặt hàng 895.000 Đặt hàng 951.000 Đặt hàng
2.000 nhãn 1.061.000 Đặt hàng 1.168.000 Đặt hàng 1.274.000 Đặt hàng 1.380.000 Đặt hàng 1.486.000 Đặt hàng 1.591.000 Đặt hàng
Thời gian Từ 2 ngày đến 4 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1
ĐT: (08) 3821.6690 - (08) 3821.6692
71 - 73 Đường 53, P. Tân Quy, Q. 7
ĐT: (08) 3771.8211 - (08) 3771.1688
166 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 2218.0511 - (08) 2218.0512
133 Lý Thường Kiệt, P. 4, Q. Gò Vấp
ĐT: (08) 2213.4318 - (08) 2213.4319

© 2005 - 2014 songtao.vn, All rights reserved
12.664.432